MINGCHA明茶房快靚正茶包系列套裝

$388.00/件

< 倉存貨品 >

明茶房快靚正系包系列套裝由創辦人Vivian Mak監製

明茶房快靚正茶包,適合都市人生活需要,飲咗開心又健康!
– 靚女茶
– 錫錫茶
– 眼仔睩睩茶
– 醒神茶
– 紓緩肚仔茶
– 暖笠笠茶
– 暢通無阻茶

尚有庫存